COSMEДо кінця квітня 2016 року планується підписання Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)”.
COSME – це програма ЄС на період 2014-2020 років з бюджетом 2,3 млрд. євро, яка спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва. У рамках цієї програми державні установи та громадські організації мають змогу отримати допомогу для реалізації проектів, націлених на підтримку конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу та розвиток міжнародної торгівлі. Доступний для України бюджет складатиме 800 млн. євро.


Приєднання України до Програми сприятиме розвитку українського підприємницького середовища і консультативних та аналітичних послуг, пов’язаних із експортно-імпортною діяльністю підприємств, розширенням торговельно-економічних зв’язків, приведенню українського законодавства у сфері малого та середнього підприємництва до європейських стандартів, а також створенню умов для популяризації підприємництва та формування культури бізнесу.
Передбачається участь України у таких складових Програми:
⦁ покращення умов доступу МСП на ринки. Полягає у отриманні консультативних та аналітичних послуг, пов’язаних із супроводженням експортно-імпортної діяльності підприємств, їх інтернаціоналізацією та розширенням торговельно-економічних зв’язків. Зокрема, йдеться про фінансування досліджень умов доступу на внутрішній ринок провідних країн світу (у т. ч. самого ЄС), створення сприятливих умов для обміну відповідним досвідом та знаннями (організація тренінгів, конференцій та зустрічей у різних форматах, забезпечення перекладів необхідної документації, включаючи технічні регламенти, стандарти, нормативно-правові акти), налагодження промислової кооперації, сприяння трансферу технологій тощо. Крім цього, у рамках даного напрямку планується створення нових та підтримання вже існуючих інструментів ЄС (Європейська мережа підприємств (EEN), Європейський Бізнес Портал, Центри захисту прав інтелектуальної власності ЄС-КНР, ЄС-АСЕАН, ЄС-МЕРКОСУР, Центр промислової кооперації ЄС-Японія тощо). Участь у COSME також передбачає можливість вивчення та використання учасниками наявного досвіду ЄС із доступу на ринки третіх країн.
⦁ покращення регуляторних умов функціонування МСП. Зазначений напрям спрямований на визначення та усунення зайвих регуляторних бар’єрів на внутрішньому ринку ЄС, імплементацію Акту Малого Бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe) в третіх країнах, забезпечення діяльності мережі Уповноважених з питань МСП (SME Envoys), а також участі третіх країн в їх роботі, створення секторальних робочих груп з метою обміну досвідом між представниками профільних органів державної влади тощо.
⦁ формування культури ведення бізнесу. Здійснюватиметься у формі різноманітних освітніх програм (у т. ч. із залученням коштів в рамках програми «Еразмус для підприємців»), проведення секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну, стажувань тощо.
В Україні наразі вже діє один з проектів у рамках Програми COSME – Консорціум «EEN-Ukraine», що є українською частиною Європейської мережі підприємств (Enterprise Europe Network (EEN).
Нині в цю глобальну мережу об’єднано понад 55 країн Європи, Азії та Америки. Консорціум «EEN-Ukraine» було створено у 2011 році. Його представники пройшли навчання та тренінги щодо надання послуг мережі та тісно співпрацюють з іншими консорціумами за 3-ма основними напрямками: надання послуг малому та середньому бізнесу, інноваційний розвиток підприємництва та трансфер технологій.
Послуги Європейської мережі підприємств: надання практичної інформації щодо ринкових можливостей, європейського законодавства, допомога підприємцям у пошуку бізнес-партнерів з використанням власної бази даних з бізнес- та технологічного співробітництва, надання інформації щодо тендерних можливостей та міжнародної співпраці; розвиток дослідницької та інноваційної компетенції підприємств шляхом підтримки утворення синергії з дослідниками та науково-дослідницькими установами, сприяння технологічному співробітництву та організація різноманітних заходів налагодження зв’язків (форуми, платформи, конференції, семінари тощо); підтримка участі у дослідницьких програмах та програмах підтримки розвитку малого та середнього підприємництва, зокрема програми COSME та «Горизонт 2020».

Першоджерело: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/programi-ta-agentstva-yes/cosme

Корисні посилання
https://www.facebook.com/EEN.Ukraine/
Головна сторінка програми: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu/